Privacy beleid Eet Bar Lekker
Dit is het privacy beleid van Eet Bar Lekker
Eet Bar Lekker respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er graag zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Eet Bar Lekker heeft deze privacy policy opgesteld ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (die sinds 2016 geldt en vanaf 25 mei 2018 zal worden gehandhaafd). Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Eet Bar Lekker.

Delen met derden
Eet Bar Lekker zal je gegevens nimmer aan derden verkopen en verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is:

Voor de uitvoering van een overeenkomst met jou.
Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 

SSL verbinding
Wanneer je gebruik maakt van het contactformulier of inventarisatieformulier worden deze gegevens versleuteld verstuurd (https://) omdat Eet Bar Lekker gebruik maakt van een SSL certificaat. De gegevens worden gemaild naar info@eetbarlekker.nl waar ze vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen.

Persoonsgegevens
Eet Bar Lekker kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Eet Bar Lekker en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een formulier op de website aan Eet Bar Lekker verstrekt. Bij Eet Bar Lekker kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

Je voor- en achternaam
Je adresgegevens
Je telefoonnummer
Je e-mailadres
Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan je gebruik wilt maken.
Eet Bar Lekker verwerkt deze persoonsgegevens om telefonisch of schriftelijk (per e-mail en/of per post) contact met je te kunnen opnemen. Daarnaast kan Eet Bar Lekker je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst, doorgaans een opdracht voor ontwerptechnische en webgerelateerde diensten of het afnemen van online diensten. Je gegevens worden gebruikt om je te informeren over de voortgang van je opdracht en over de dienstverlening van Eet Bar Lekker. En over nieuws op het gebied van websites, als je klant bent of als je je met een opt-in hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief. Als je de nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen, kun je jezelf uitschrijven via de desbetreffende link in de nieuwsbrief. Eet Bar Lekker bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Eet Bar Lekker zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens. 

Cookies
Dit zijn kleine bestandjes die door een website op je computer worden geplaatst, met daarin informatie over bezochte websites, voorkeuren e.d. Eet Bar Lekker maakt gebruik van Google Analytics en partijen om berichten op social media te delen, zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze partijen kunnen cookies op je computer plaatsen. Lees de privacyverklaring van Facebook, Twitter en LinkedIn (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met de gegevens doen die zij met deze code verwerken. Eet Bar Lekker maakt op deze website geen direct gebruik van cookies, dus plaatst zelf geen tracking cookie op je computer.

Google Analytics
Eet Bar Lekker heeft een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten want Eet Bar Lekker maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, zonder het ‘adres’ van je computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd) door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Eet Bar Lekker heeft elke vorm van gegevens delen in Google Analytics uitgezet. Google kan de geanonimiseerde informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Eet Bar Lekker heeft hier geen invloed op.

Inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In sommige gevallen kan hiervoor een legitimatie worden verlangd. Je kunt een verzoek hiertoe sturen naar info@eetbarlekker.nl. Eet Bar Lekker zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Disclaimer
Eet Bar Lekker is gerechtigd de inhoud van deze privacy verklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Vragen?
https://eetbarlekker.nl is de website van Eet Bar Lekker. Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: [nummer]. E-mailadres: info@eetbarlekker.nl

2023 | ZENO
Reserveer hier